Elégedett ügyfeleink

Az ADAPTO alkalmazás bevezetése mellet üzletmenet-folytonosság menedzsment rendszerünk megújítása érdekében döntöttünk. A bevezetés tapasztalatai alapján úgy látom, az eredeti cél mellett az ADAPTO nem is elsősorban az üzletmenet-folytonosságot fogja támogatni baj esetén ritkán, hanem a mindennapi munkánk tervezését és szervezését segíti gyakrabban. Akkor is, ha nem áll le semmi. Használatával összetett, egymással többszörös kapcsolatban álló rendszerelemek esetén is könnyedén meg tudjuk tervezni és követni, többek között, egy tervszerű karbantartás során, hogy mikor, mi történjen, vagy, hogy egy rendszerfejlesztés során mire érdemes költenünk és mire nem.

Dénes Sándor

Biztonsági vezető, ELMŰ

A kritikus folyamatainkhoz tartozó infrastruktúra elemeket ADAPTO-val térképezzük fel, megkeresve az esetleges gyenge pontokat, illetve segítendő a tervezett és nem tervezett kiesések hatáselemzését. Mivel nem elszigetelt elemenként tartja nyilván az eszközöket, hanem folyamatok/alkalmazások mentén is vizsgálható az IT környezet, nagy segítségünkre van a különböző elemzések elkészítésében.

Lepesi György

Információs Menedzsment, ELMŰ

A MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. információbiztonsági rendszerének bevezetésekor olyan alkalmazást keresett, amely képes rögzíteni az üzleti folyamatokat, a folyamatok által használt adatokat, az ezeket kezelő, feldolgozó, továbbító, illetve tároló informatikai rendszereket, alkalmazásokat és hálózatokat. Elvárás volt a rendszerrel szemben, hogy a rögzített, fontos adatokat ne csupán elszigetelten kezelje, hanem különböző elemzéseket, kimutatásokat készítésére is alkalmas legyen. Támogassa üzleti hatáselemzések elkészítését, segítsen meghatározni a kritikus üzleti folyamatokat, valamint alapja legyen az információbiztonsági kockázatfelmérésnek is. A rendszerrel szemben támasztott kritériumoknak az ADAPTO alkalmazás teljes mértékben megfelelt. Az ADAPTO Kft. szakembereinek gyors, szakszerű, rugalmas és ügyfél központú munkája is hozzájárult ahhoz, hogy az MVM NET Zrt. megszerezte az ISO\\IEC 27001:2013 tanúsítványt.

Bató Zoltán

Információbiztonsági vezető, MVM Net Zrt.

A Szerencsejáték Zrt.-ben az ADAPTO bevezetés célja az üzleti hatáselemzés, majd pedig az alapján az információbiztonsági és működési kockázatok feltárása volt. Közösen megvizsgáltuk, hogy a szervezet számára már rendelkezésre álló információk hogyan hasznosíthatók, majd egyedi fejlesztésű adatbetöltést hajtottunk végre. A betöltés után létrejött összefüggésrendszert interjúk alapján az ADAPTO-ban tovább finomítottuk. Az interjúzást és a manuális adatkiegészítést az ADAPTO módszertan szerint hajtottuk végre. A módszertan átadása oktatás illetve időközönkénti konzultáció segítségével történt. A projekt elérte célját, a megújított módszertannal végzet kockázatkezelés alapján a Szerencsejáték Zrt. sikeresen teljesítette a nemzetközi WLA audit követelményeit.

Pállai Krisztián

Vezető biztonsági és ellenőrzési manager, Szerencsejáték Zrt.

Az ADAPTO oktatását az Óbudai Egyetemen először csak szabadon választható tárgyként vezettük be, majd felvettük a Biztonságtechnikai Mérnöki Szak Információbiztonsági Szakirányon a kötelező szakirányos tárgyak közé. A hallgatók kis csoportokban létrehoznak egy minta-vállalatot, rögzítik annak folyamatait, erőforrásait és azok kapcsolatát, ezáltal megértik annak működését is. Később a RISK modulban felveszik a működési és informatikai kockázatokat, tanulmányozzák azok hatásmechanizmusát, a BCM modulban pedig elemzik a különböző kiesések és hibák hatását az üzletmenetre, valamint szolgáltatás-visszaállítási és katasztrófa utáni helyreállítási terveket generálnak. Ezek a saját maguk által modellezett és megfigyelt üzleti működési modellek, kockázatok valamint visszaállítási tervek nagyon sokat segítenek az elméleti ismeretek megértésében és későbbi alkalmazásában. Az oktatás célja olyan mérnökök képzése, akik nem csak az elméleti alapokat szerezték meg, hanem megértették annak gyakorlatban történő értelmezését és alkalmazását is, amiben az ADAPTO komoly segítséget nyújt.

Dr. Horváth Zsolt

Egyetemi adjunktus, Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Az ADAPTO bevezetésével az egyik célunk az Excel alapú kockázatelemzésünk, üzleti hatáselemzésünk és adatosztályozásunk egységes rendszerbe való szervezése volt. A másik célkitűzésünk automatizált módszerekkel keressünk összefüggéseket a rendszerbe felvitt folyamatok, adatkörök és kockázatok között. Már a folyamatok rögzítésénél látszott, hogy mind a két célunk teljesülni fog és a rendszer bőven túlmutat egy egyszerű adatbázis alapú nyilvántartás képességein. A rendszer olyan kereszthivatkozásokat tartalmaz, ami jelentősen felgyorsítja az adatrögzítést és az összefüggések keresését, a rendszer emellett rendkívül gyors. A bevezetés során az ADAPTO Solutions Kft. szakemberei csak minőségbiztosítást végeztek. Az adatkörök és a folyamatok feltöltését,  a kockázatelemezést és az üzleti hatáselemzést saját erőforrással oldottuk meg. Jelenleg az ADAPTO Solutions Kft.  által üzemeltetett környezetben használjuk a rendszert, szolgáltatásként vesszük igénybe.

Bucsai Balázs

IT biztonsági osztályvezető, Takarékbank Zrt.